http://www.strazporeba3.ecom.net.pl/

 

 

Od dziecka marzyłeś/aś aby zostać strażakiem, aby nieść pomoc potrzebującym ? Może myślisz o pracy w służbach mundurowych ?


Dołącz do nas ! Pomożemy spełnić Twoje marzenie !


....Wyślij na nasz adres e-mail (straz.poreba@gmail.com) swoje dane ( imię, nazwisko, wiek, adres

zamieszkania oraz nr telefonu) a napewno odezwiemy się do Ciebie ! Odpowiemy na każde Twoje pytanie !

Odwiedź nas także na....

Co możemy Ci zaoferować :

- specjalistyczne szkolenia potrzebne do realizowania zadań zawiązanych z naszą jednostką oraz szkolenia przydatne w Twoim życiu prywatnym

- ekwiwalent za każdą godzinę szkolenia organizowanego przez Państwową Straż Pożarną

- ekwiwalent za każdą godzine udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych

- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

- osobiste umundurowanie

- pracę w miłej atmosferze

- możliwość reprezentowania swojej miejscowości na zewnątrz


Przełam stereotypy o jednostkach OSP ! Przekonaj się sam jak wygląda nasza praca ! Dołącz do nas ! Napewno słyszałeś o naszej straży ! Wkońcu jesteśmy Najpopularniejszą jednostką OSP województwa małopolskiego 2013 ! Wink


Wymagania stawiane kandydatom:


Członkami OSP mogą być:


  • osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
  • małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,
  • osoby prawne.

 

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

W okresie kandydackim osoba ta zapoznaje się ze specyfiką jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją.


Do obowiązków członka czynnego należy:


  • aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
  • przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
  • podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
  • dbać o mienie OSP