http://www.strazporeba3.ecom.net.pl/

 

 

 

 

ZARZĄD OSP W PORĘBIE SPYTKOWSKIEJ

 

Prezes - Krzysztof Rachwał - tel. 602 121 169
V-ce Prezes Naczelnik - Krystian Karaś - tel. 601 628 082

II V-ce Prezes- Marcin Ćwioro
Sekretarz - Adrian Zaleśny
Skarbnik - Monika Adamczyk
Gospodarz - Mateusz Sowa
Członek zarządu ds. młodzieży - Rafał Pajor

 

e-mail
straz.poreba@gmail.com

 

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PORĘBIE SPYTKOWSKIEJ

.....Jednostka OSP w Porębie Spytkowskiej została założona okolo 1902 roku. Jej założycielem był Stanisław Porwisz. W 1905 roku została rozpoczęta budowa remizy, której organizatorem był Karcz z granic kobylskich. Od 1955 - 1968 Komendantem był Stanisław Klimek, Gospodarzem Walenty Samek. W 1968 roku dowodzenie jednostką przejmuje Marian Piechnik. W 1978 roku rezygnuje on z funkcji z przyczyn zdrowotnych. Na Jego miejsce zostaje wybrany Roman Krzywda, który rezygnuje po dwóch latach na rzecz pracy zawodowej. Po wyborach w 1980 roku Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej zostaje Wacław Ćwioro a Jego zastępcą Władysław Nalepka. Kronika nie zapisuje zmian w zarządzie OSP aż do 1993 roku kiedy to 13 marca spłonęła wcześniej wspomniana strażnica i działalność jednostki zostaje zawieszona.

.....Po wyborze nowego Sołtysa Stanisława Góry podjęto decyzję o reaktywacji OSP w Porębie Spytkowskiej. Zadanie To zostało powierzone Panu Zbigniewowi Nowakowi. Na dzień 17.04.1999 roku zostało zwołane zebranie zalożycielskie, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Płk Roman Palej oraz Kpt. Adam Cebula. W dniu 27.07.1999 roku zostało zwołane zebranie wyborcze, na którym wybrano zarząd w składzie: Prezes Zbigniew Nowak, Naczelnik Władysław Kokoszka, Vc-e Prezes Wacław Ćwioro. 2000 rok był dla druhów bardzo pracowity. W tym okresie wykonywali oni prace związane z budową Domu Ludowego. Rok później strażacy brali udział w jednej z największych akcji ratunkowych - usuwając skutki powodzi, która nawiedziła miejscowość na przełomie lipca i sierpnia. Niezbędny w tych działaniach okazal się samochód marki Żuk, który jednostka pozyskała zaledwie kilka dni wcześniej. Jego poświęcenie podobnie jak i nowego sztandaru miało miejsce 22 lipca 2001r. We wrześniu 2003 roku druhowie wspólnie z wszystkimi mieszkańcami cieszyli się z oddania do użytku nowo wybudowanego Domu Ludowego gdzie obecnie mieści sie jednostka OSP. Warto zaznaczyć, że nie maly wplyw na powstanie obiektu mieli sami druhowie, którzy spolecznie pracowali wiele godzin przy jego budowie. 28 listopada 2008 roku zostaje dla nas przekazany cieżki samochód gaśniczy Jelcz z jednostki OSP Jadowniki.  Należy także wspomnieć ze do dzisiajeszych czasów zachowały się dwa wozy konne z pierwszych lat istnienia naszej jednostki.

.....Kolejne zmiany w zarządzie odnotowano w 2009 roku. W tym czasie Prezesem zostaje Tomasz Ćwioro a Naczelnikiem Jacek Cichoń. Zarząd ten nie cieszył się jednak długą kadencją, kolejne wybory odbyły się już 2 lata później kiedy to Prezesem zostaje Krzysztof Rachwał, Naczelnikiem Krzysztof Adamczyk a Vc-e Prezesem Łukasz Śledź. W maju 2012 roku decyzją zarządu na sprzedaż zostaje przeznaczony nasz pierwszy samochód Żuk. Służył on w naszej straży 11 lat, natomiast w 2014 roku na sprzedaż został przeznaczony ciężki samochód gaśniczy Jelcz, który służył w naszej OSP 6 lat. Obecnie na wyposażeniu mamy Forda Transita zakupionego w 2012 roku ze środków własnych jednostki oraz Mercedesa pozyskanego w kwietniu 2014r.
Źródło: Kronika OSP w Porębie Spytkowskiej

 

KRÓTKI FILM PROMUJĄCY NASZĄ JEDNOSTKĘ 2014

.

 

PREZENTACJA JEDNOSTKI 2009

PRZYSIĘGA STRAŻAKA OCHOTNIKA
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.


SKRÓTY STRAŻACKIE
Samochód:

G - gaśniczy
C - ciężki ( od 14 ton)
L - lekki (do 4 ton)
B - z wbudowanym zbiornikiem na wodę (beczkowóz)
A - z wbudowaną autopompą
S - specjalny
Rt - ratownicta technicznego
Pr - ze zbiornikiem na proszek gaśniczy
D - samochód z drabiną
H - podnośnik hydrauliczny
Rekol - ratownictwo ekologiczne
Rchem - ratownicto chemiczne
Dz - dźwig (cyfra oznacza udźwig w tonach)
Rd - ratownictwo drogowe
Rw - ratownictwo wodne
Op - operacyjny
Pgaz - przeciwgazowy
cyfry za literami oznaczają:
1. pojemność zbiornika (w litrach)
2. wydajność autopompy (w hektolitrach)
3. pojemność zbiornika na inne środki
4. wydajność motopompy (w hektolitrach)


Posiadane przez nas pojazdy:

GLM 8/8 - Gaśniczy Lekki wyposażony w Motopompę o wydajności 8hL/min

GBA 3/16 - Gaśniczy (średni), Beczkowóz z Autopompą, poj. zbiornika 3hL i wydajność autopompy 1,6hL/min


Przykład skrótu :

GCBA 6/32 - gaśniczy ciężki ze zbiornikiem na wodę i autopompą
poj. zbiornika 6000l wydajność autopompy 32hl/min

GBA 2,5/16 - gaśniczy średni ze zbiornikiem na wodę i autopompą
poj. zbiornika 2500l wydajność autopompy 16hl/min

SHD 24 - specjalny średni podnośnik hydrauliczny, drabina, długość wysięgnika 24m

SCRd - specjalny ciężki ratownictwa drogowego

SLRt - specjalny lekki ratownictwa technicznego